Djelatnici

Željko Kiseljak - Direktor

Kumrovečka cesta 62
10 294 Pušća

Tel.: +385 1 3353 386
Fax.: +385 1 4001 502
GSM: +385 98 417 556
Robert Kupek - Komercijalist

GSM: +385 91 9548 464